Kveli Rånes Bremseth Show – Humor & Kanari

Kveli Rånes Bremseth harkjørt mange mil i turnebussen medsuksessforestillingen «Artighetvarer lengst». Så langt erdensett avover15000 personer fra setet i en kultursal, og ca200000 på TV-skjermen fra sofakroken.Noen av disse timenehar humortrioenbrukt tilidekasting og-forkasting for å komme fram til grunnlaget for ei ny forestilling.-Vihar lagetet show sånn som vi liker det selv. Det harfått tittelen HUMOR & Kanari, ogtittelen forteller om en blanding som er original og humoristisk. Merkelappen«humormusikalsk underholdning» passer fortsatt, men måten det serveres på ernyskapende. Vi vil for eksempel i større grad enn før hamed aktuelle og lokale poeng nårturnerunden starter på Kimen kulturhus i Stjørdal 26. januar 2024.Arnt Egil Rånes, Harald Morten Bremseth og Sigmund Kveli kan videre friste med flere nyekarakterer som formidler deres særegne humor. Noen kjente og kjære figurer får også væremed videre.–Vi har merket oss atvårt trofaste publikum liker at vi trekker tråder til tidligereforestillinger,men kan garantere at de som nå ser et KRB-show for første gang også vil hafullt utbytte,sier Sigmund Kveli fra skrivestua.Vi prøver å ta pulsen på samfunnet vi oppleverrundt oss, og vil gi et pusterom i en hverdag som er krevende for mange.På scenagjør viogsåplass til etfysiskkommentarfelt hvor tullingene slipper til, lover Harald Morten.-Vi harerfaring medat publikum liker at vi av og til havner utenfor manus og må ro oss i landmed tvilsomme improvisasjoner. Vi har derfor satt oss som mål at hver enkelt forestilling skalskille seg litt ut fra den forrige, så hvor vi ender til slutt er ikke godt å vite avslutter Arnt EgilRånes.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Torsdag

  19.09.2024

  19.09.2024

  18:30

  20:30

  Falkbergetsalen 314