Kurs i linoljemaling

KURS I LINOLJEMALING
Fortidsminneforeningen inviterer i september 2023 til kurs i bruk av miljøvennlig overflatebehandling av hus.

HVA LÆRER DU?
Gjennom to kurshelger vil deltagerne få teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av linoljemaling på Smedstua på Lade i Trondheim.

På kurset vil du få kunnskap om grunnarbeid, fargeundersøkelse og maling, samt tilvirking av linoljemaling. Undersøkelser under kurset vil vise om vi finner spor av gamle farger, og en historisk fargesetting vil bli valgt. Deltagerene vil få være med å rive pigment og blande malingen som skal benyttes.

Kuret blir ledet av Jorunn Garberg Moslett fra Malersvenneriet AS.
Jorunn startet i 2006 firmaet Jorunn har mange års erfaring innen malerfaget og har vært aktiv i søken etter kunnskap, gjennom kursing innen gammel overflatebehandling.

NÅR OG HVOR
Kurset fordeler seg over tre dager helgene 16.-17. september og 23.-24. september. Det vil bli kurs mellom kl 10 og 16 begge dager første helg, og en dag neste helg. Tidspunkt for denne kommer vi tilbake til etter tilbakemelding fra deltagerene. Man kan også delta på kun første helg og få god kunnskap om bruk av linoljemaling.

Kursobjektet denne gangen vil være brønnhuset ved Smedstua på Lade. Dette er i likhet med gartneribygningen bygd av «rester» fra prefabrikasjons-virksomheten på Strandheim Brug. Brønnen er eldre enn gartneribygningen, og kan trolig føres tilbake til industrivirksomheten på 1700-tallet, men selve brønnhuset er yngre og ble trolig oppført i 1888.

Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling har over år restaurert den gamle gartneribygningen til det som en gang var landstedet Smedstuen. I dag anses selve gartneribygget som et forbildeprosjekt, og bygget huser i dag den populære Kafé Smedstua. Hagen driftes av en parsellhagegruppe og Fortidsminneforeningen benytter dessuten bygget til sporadisk møte- og formidlingsvirksomhet.

KURSAVGIFT
Medlemmer av Fortidsminneforeningen kr 550,-/350,-(student) + billettavgift.
Ikke-medlemmer kr 750,-/550,- + billettavgift.
Vi setter av noen plasser til studenter i første omgang og fyller på om det blir ledige plasser.

Inkludert i prisen er varm lunsj og kaffe med noe attåt gjennom dagen.

Merk! Man kan melde seg inn og få medlemspris! Du får da tilsendt Fortidsvern, et magasin spekket med reportasjer og gode råd innen kulturarv, du får tilbud om ulike arrangement og kurs, du støtter vårt arbeid for bevaring og formidling av kulturarven og du blir en del av et hyggelig fellesskap!

Fra 1. september har vi kampanjemedlemskap til kr 200,-. Du kan melde deg på kurset som medlem nå, og melde deg inn i foreningen etter 1. september!
Merk! Pris for studenter er kr 100,- ut året- og denne kampanjen er allerede aktiv!

Du melder deg inn på våre hjemmesider https://fortidsminneforeningen.no/bli-medlem

LINOLJEMALING
Å benytte linoljemaling fremfor moderne plastmaling er et miljøvalg. Ett av flere vi vanlige forbrukere kan ta for å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig valg. Linolje inneholder lite eller ingenting av løsemidler. Interessen for malingstypen er økende som følge av fremtidige direktiver fra EU om reduksjon av løsemidler i maling.

Linolje er en god og klimavennlig maling, laget av et produkt vi kan produsere selv i Norge. Da hjelper du både kledningen på ditt eget hus til å vare lenger og du forurenser ikke miljøet.

I motsetning til plastmaling lar linoljen huset puste. Når malingen puster, slipper fukten ut. Det kan hindre råteskader, og da varer materialene huset er bygget av lenger. I lengden kan man spare både tid og penger ved å bruke linolje.

Plastmaling står for en svært stor andel av mikroplast i norsk natur. Det er det ingen som ønsker seg mer av. Undersøkelser viser at plastmaling kan stå for opp til 58 prosent av utslipp av mikroplast til miljøet. Ved å male hus med linoljemaling vil man bidra til å redusere dette utslippet.

Linoljemaling gir huset ditt en levende karakter, og den eldes vakkert. Man ivaretar de kulturhistoriske verdiene i gamle hus, og tilfører en vakker og miljøvennlig kledning på nye bygg. Linoljemaling kan selvsagt også benyttes innendørs.

For spørsmål angående kurset ta kontakt på epost: dentronderske@fortidsminneforeningen.no

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Lørdag

  23.09.2023

  01.10.2023

  10:00

  16:00

  Smedstua
  Smedstua
  Smedstua
  Smedstua
  Smedstua
  Smedstua
  Smedstua