Kurs i Good Clinical Practice (GCP)

Det arrangeres to GCP-kurs hvert semester, hvor dette kurset har fokus på det som foregår hos hovedutprøver ved deltakende senter i en studie GCP (H) og det andre kurset har fokus på det som foregår hos sponsor ved det studiesenteret som studien utgår fra GCP (S).

Kursinnhold:

• Introduksjon til Good Clinical Practice (GCP) i kliniske studier.

• Kurset dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

• Kurset har fokus på kvalitetssikring av alle steg i en klinisk studie (planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen).

Målgruppe:

• Kurset tar for seg grunnleggende GCP-kunnskap, og passer derfor godt til de som ikke har så mye kjennskap til GCP fra før.

• Kurset passer godt for de som jobber ved deltakende senter i en legemiddelutprøving.

• Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Frist for påmelding er 24.09.24. Kursmaterialer og lenke til Zoom vil bli sendt ut 1 uke før kurset. Kursbevis vil bli sendt ut pr mail i etterkant.

NB! Følg med at du får en automatisk bekreftelsesmail om påmelding fra påmeldingssystemet rett etterpå. Hvis ikke du får det kan det være lurt å prøve en gang til.

Det er i tillegg mulig å få studiepoeng for kurset for dem som ønsker det. Mer info om dette finnes på:
https://www.ntnu.no/studier/emner/KLMED8012#tab=omEmnet

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av kurset til intern bruk.

Kontaktinformasjon:
Anja Bye (anja.bye@ntnu.no) og
Inger Storaker (inger.storaker@ntnu.no).

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Onsdag

  02.10.2024

  02.10.2024

  09:00

  12:30

  Digitalt - Zoom