Gutter = bråkete. Jenter = stille. Om kjønnsforskjeller i skolen.

Er gutter bråkete og jenter stille i Trondheimsskolene?

Stoltenbergutvalgets rapport fra 2019 viser at guttene gjør det faglig dårligere i skolen enn jentene. Statistikk viser til at jentene gjennomsnittlig gjør det bedre enn guttene både i standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag, med unntak av faget kroppsøving.

Foredraget er basert på en fersk masteroppgave ved lærerutdanningen NTNU (2022), som med utgangspunkt i Stoltenbergutvalgets rapport har har undersøkt hvordan elever og lærere opplever kjønnsforskjeller i Trondheimsskolene.

Foredragsholdere: Lektorene Ida-Sofie Kvande og Frida Sneeggen.

****

Kunnskapsbyen er en arena for kunnskapsglede, dialog, nysgjerrighet og kritisk refleksjon.

I Kunnskapsbyen får du aktuell forskning formidlet av dyktige vitenskapsfolk.

Kunnskapsbyen drives av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som er Norges eldste vitenskapelige institusjon.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Onsdag

  20.09.2023

  20.09.2023

  19:00

  20:00

  Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket