© Rørosmuseet

Fyrsetting Storwartz

Lørdag 2. september inviterer Røros Museums- og historielag og Rørosmuseet til aktivitetsdag på Storwartz hvor du blant annet får demonstrert fyrsetting som metode for bergbryting!

– Program –
12.00: Oppmøte på Nedre Storwartz til vandring fra Nedre til Øvre Storwartz med Erik Roll
13:00: Fyrsetting på Øvre Storwartz med Bjørn Røistad og Knut Wolden

Kaffe og litt å bite i under fyrsettinga. Arrangementet er gratis.

– Om Storwartz –
Storwartzfeltet dekker et areal på ca. 4,5 kvadratmeter, med 9 hovedgruver: Gamle Storwartz gruve, Nye Storwartz, Hestekletten, Myrgruva, Christianus Qvintus, Nyberget, Olavsgruva, Nye Solskinnet og Gamle Solskinnet. Gamle Storwartz gruve regnes som funngruva til Røros Kobberverk, og det er denne gruva som er sentrum i Cirkumferensen, området der Røros Kobberverk fikk sine rettigheter av Christian IV.
I terrenget ligger et mangfold av kulturminner som vitner om bergverksdrifta. Her finner man gruveinnganger, bergvelter, taubaner, sjaktåpninger, mannskapsbrakker, funksjonærboliger, dammer, hjulgraver og vassrenner.
Bli med på en times vandring gjennom bergverkshistorien ved Storwartzfeltet. Omvisningen gir kunnskap om de synlige kulturminnene på Storwarzfeltet og om gruvedriftens endringer og moderniseringer i årene fra 1645 til 1972.

  Type
  Pris
  Kommentar
  Gratis0,00 Billetter
  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Lørdag

  02.09.2023

  02.09.2023

  12:00

  15:00

  ---