© Kjell Bekkelund

Elgforvaltning i Grenseland

Norge og Sverige bruker ulike metoder når de måler elgens påvirkning på skogbruket. Derfor forvaltes elgen veldig forskjellig på de to sidene av grensen, uten at det finnes noe grenseoverskridende samarbeid. Barbara Zimmermann fra Høgskolen i Innlandet vil presentere resultater fra prosjektet GRENSEVILT, der man har studert elg, dens beitetrykk og elgjakt i områder med ulv.
Foredraget finner sted på Skrivargarden, Drevsjø, den 4. september klokka 18:00.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Mandag

  04.09.2023

  04.09.2023

  18:00

  20:00

  ---