Blåbær som nøkkelfaktor for ryper og skogsfugl

Samvariasjonen mellom hønsefugler og smågnagere er tradisjonelt blitt tolket som et resultat av varierende predasjonstrykk på hønsefuglene gjennom gnagersyklusen. En alternativ forklaring er at den faktoren som skaper gnagersykluser virker direkte også på hønsefuglene. Det finnes nå flere studier som indikerer at det vi egentlig er vitne til, er store og relativt regelmessige variasjoner i bærenivået for både smågnagere og hønsefugler, der blåbærplanta er den viktigste aktøren.

  Type
  Pris
  Kommentar
  Gratis0,00 Billetter
  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Tirsdag

  05.03.2024

  05.03.2024

  18:00

  19:00

  ---