Alzheimer og nye medisinske perspektiver

Hva er mild kognitive svikt og demens i lys av vanlig aldring? Hvordan kan vi avdekke demens med bildediagnostiske metoder: magnetisk resonans tomografi (MR) og positronemisjons tomografi (PET)? Og;

Hva er siste nytt innen medikamentell og annen type behandling for å stoppe eller stanse utvikling av mild kognitiv svikt eller demens?

Kunnskapsbyen inviterer til en spennende kveld om hjernens helse med professor Asta K. Heiberg, førsteamanuensis og overlege Rannveig S. Eldholm og professor Live Eikenes. De tre representerer Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, Geriatrisk avdeling og Klinikk for bildediagnostikk ved St.Olavs hospital.

***

Kunnskapsbyen er en arena for kunnskapsglede, dialog, nysgjerrighet og kritisk refleksjon.

I Kunnskapsbyen får du aktuell forskning formidlet av dyktige vitenskapsfolk.

Kunnskapsbyen drives av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som er Norges eldste vitenskapelige institusjon.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Onsdag

  27.09.2023

  27.09.2023

  19:00

  20:00

  Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket