Akademiet: Forskningsjuks & Psykisk helse

FORSKNINGSJUSK og PSYKISK HELSE

Unni Karin Moksnes:
Psykisk helse og livskvalitet hos ungdom, betydning av personlige mestringsressurser.

Barne- og ungdomsårene er en viktig periode i livet for å legge grunnlaget for helse og livskvalitet. Foredraget vil omhandle forståelse av opplevelse av stress i ungdoms hverdagsliv og betydningen av mestringsressurser i sammenheng med psykisk helse og livskvalitet sett i et helsepsykologi og folkehelseperspektiv.

Unni Karin Moksnes er professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun er også utdannet sykepleier. Moksnes har forsket innen helsepsykologi og folkehelse på barn og unges helse og livskvalitet, samt betydningen av sårbarhetsfaktorer og beskyttende faktorer og ressurser for helse og livskvalitet.

Fredrik Jutfelt holder kveldens andre foredrag, hvor han vil snakke om forskningsjuks i publisert forskning. Jutfelt er professor i zoofysiologi ved institutt for biologi ved NTNU. Utover sin egen forskning om hvordan dyr er fysiologisk tilpasset miljøet sitt, har han vært aktiv i granskning av publisert forskning og har bidratt til at flere artikler, blant annet i Science, har blitt trukket på grunn av forskningsjuks.

***

MERK NYTT STED: RÅDHUSSALEN, Trondheim Folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

***
Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. På møtene holder akademimedlemmer og inviterte gjester vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap.

Møtene arrangeres én mandag i måneden i semesteret og varer en god time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

  Weekdays
  Date
  Time
  Location
  Mandag

  25.09.2023

  25.09.2023

  19:00

  20:00

  Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek