Tømmerrennene

Mellom Femunden og Feragsjøen bygdes kanaler og renner til fløting av tømmeret fra Femundstraktene og til Røros. Anleggene fra 1700-tallet er nå restauresrte og nåes til sykkel eller fots. Start fra f.eks. Langen.