© Olaug Grådal

Skårhåmmårdalen og Hiortengan

Om sommeren setret bergverkarbeiderne, mens øvrigheten bygde hageanlegg og paviljonger på landet. En flott sykkeltur er til paviljongen i Skårhåmmårdalen, eller til hegeanlegget ved Hiortengan – gården som ble eid av bergverksdirektør Peder Hiort.