Nørdalen natur- og kultursti

Regionens mest opplevelsesrike natursti. Natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer. Tydelige spor etter tjurrubrenning, jernblester, seter- og slåttebruk. Rekonstruert kølbrenneranlegg med koie og en del av ei mile som ligger på sin opprinnelige plass. Store deler av traséen kan ferdes med sykkel, rullestol, barnevogn osv. Avkjøring fra RV28 øst for Os sentrum. Guiding i Nørdalen Natur- og kultursti,: Nærmere opplysninger kan fåes hos Nils Helge Myre, tlf. 95931759. Informasjonsbrosjyre finnes på norsk, tysk og engelsk. Du kan finne dem enten ved infotavla ved starten av stien eller ved henvendelse til kommunens servicekontor.