© Visit Innherred

Malmåra kultursti i Bergmannsparken

Malmåra er ei kombinert trim- og kulturløype på ca 2,5 km.
Løypa starter ved Gruvkar,n i Malm Sentrum (Sainna). Går over Gangbrua og følger merkede pilanvisninger opp  Gruvvegen ,forbi bebyggelsen og oppgjennom den gamle ferdselsvegen opp til Gammelgruva…

Denne vegen ble anlagt for frakting av utstyr til Malmogruva og Nygruva. Løypas foreløpige toppunkt , ca 130 moh, er markert med Malmogruva  og ligger nære funnstedet av Fosdalmalmen.

Nedfarten går sikksakkvegen ned mot  Sjakttårnet for Hovedsjakt 5. Løypa går inn på Grunnstollvegen ,fortsetter på gangvegen langs Ressemelva før den ender opp ved utgangspunktet ved Gruvkarn,n