© Hell Stasjon

Hell Stasjon

Hell-området er i dag Midt-Norges trafikknutepunkt.

Trondheim lufthavn Værnes, E6, Fv. 24 fra Trondheim og Rv. 705 fra Røros/Brekken via Selbu møtes her. Nordlandsbanen knyttes ved Hell stasjon til Meråkerbanen som går inn på det svenske jernbanenettet. Engelsktalende turister viser naturlig nok stor interesse for stedet og navnet Hell. Alle fotograferes under skiltet «Hell Station – God Expedition».
Blues in Hell har sin hovedarena ved stasjonen i september hvert år.